Privat  Företag
              
 
 
 

Nymobil - försäljningsvillkor

Våra priser

Priser är angivna i svenska kronor. Priser är inklusive moms om inget annat anges. På produkter som kan förhandsbokas, står ett oproportionerligt högt pris. Detta priset ändras så fort vi får ett nytt av vår leverantör. Vi reserverar oss i övrigt mot felaktigheter i priser och förbehåller oss rätten att justera din order till korrekt pris. Innan så sker kontaktar vi alltid er. OBS! Priser gäller endast vid beställning via denna webbshop.

Dimensioner och teknisk data

Vi anstränger oss till det yttersta för att alla uppgifter beträffande dimensioner och tekniska data och annan information skall vara korrekta. Av olika skäl kan specifikationer ändras utan vår vetskap. Vi reserverar oss därför för ev. felaktigheter och ber er kontakta oss om något verkar fel.Vissa av våra telefoner har ingen bruksanvisning/utländsk bruksanvisning. Bruksanvisningen går att ladda ner från tillverkarens hemsida.

Ansvarsbegränsning

Vi fritar oss från ansvar beträffande leveransfärseningar och skada eller förlust som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, lockout, bojkott gäller även om vi själva vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.  Vi ansvarar inte heller för skada som orsakats på grund av fel i det allmänna telefonnätet, något av mobilnäten, eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Nymobil.se. Vi ansvarar ej heller för köparens avtal med tredje part vad avser skyldigheter vid leveransförseningar, förluster, felleveranser, fabrikationsfel eller liknande. Föreligger hinder för oss att vidta åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp tills dess att hindret har upphör.

Abonnemangstecknande

Vid godkännande av försäljningsvillkoren så godkänner du även en fullmakt för abonnemangshantering. SIM-kort skickas direkt från operatören och kommer således inte med i paketet från oss. Det skickas alltid till folkbokföringsadressen.Mer att tänka på vid tecknande av mobilabonnemang Du måste stå som ägare till mobilabonnemanget vid förlängning eller portering. Är du osäker på om det är du, din partner eller någon annan i din familj etc som står för abonnemanget, så kontrollera detta med din operatör innan du beställer. Det för att din order ska hanteras snabbt och enkelt. Tänk på att den som beställer med abonnemang måste vara myndig (över 18 år). Kreditkontroll görs av Nymobil.se vid tecknande av abonnemang Nymobil.se kommer göra en kreditkontroll på alla abonnemang som tecknas. Om du vet med dig att du har betalningsanmärkningar så ansök inte om att få teckna abonnemang, då detta sällan går igenom hos operatör.   

Fraktkostnad & inträdesavgift

Fraktkostnad tillkommer med 120 :- om inget annat sägs. Inträdesavgiften på ett  Tele2 abonnemang är på 249 :- och debiteras på 1:a fakturan. Inträdesavgiften på ett Telenor abonnemang är 250 :- och debiteras när man hämtar ut telefonen.Vid outhämtat paket debiteras 395:-.

Garanti

Naturligtvis följer vi konsumentköplagens rekommendationer om garanti på nya produkter. Alla garantiåtaganden utförs av oss genom kontakt med vår kundservice. Numret hittar ni under rubriken Kundservice. På mobiltelefoner är det 1 års garanti. Vid inskick ska inköpskvittot alltid bifogas. Vi debiterar 250 :- ifall kvittot inte är medskickat. Normal servicetid är ca 4 veckor.Vid inskick av iPhone/iPad så ska alltid hitta min iPhone tjänsten vara av, ifall vi mottar en enhet med en påslagen hitta min iPhone så debiteras en avgift på 495 :-

Leveranser

Om du valt telefon med abonnemang så startar abonnemanget direkt efter att du blivit registrerad kund hos operatören. Du kan dock använda ditt nya SIM-kort i annan telefon i väntan på den beställda.Leveranstiden är mellan 5-14 dagar från datumet abonnemanget registreras .

Delleveranser

Det går bra att få sin order dellevererad, du får då betala till en extra fraktkostnad. Kontakta vår kundtjänst om du önskar det.

 

Behålla gammalt mobilnummer vid portering/förlängning eller byte från kontantkort

Det går bra att behålla sitt gamla nummer (även kontantkort) om man byter till en annan operatör eller stannar inom samma operatör. För att få behålla eller portera sitt mobilnummer på kontantkort måste du innan beställningen registrera dig med namn etc. hos din nuvarande operatär (kostar inget). Det måste vara gjort innan vi kan göra själva abonnemanget, så kontrollera alltid det.Ifall en portering/förlängning misslyckas så får man ett nytt nummer.

 

  

Apple
Blackberry
HTC
LG
Motorola
  Nokia
Samsung
Sonim
Sony
Övriga