Privat  Företag
              
 
 
 

GarantiService Instruktioner

För att vi ska kunna hjälpa Er på ett så effektivt sätt som möjligt gällande garantireturer, har vi upprättat följande instruktioner:

1. Kom ihåg att skicka med kvitto och exakt felbeskrivning. Om ej kvitto följer med kan vi inte acceptera garantireturen

2. Vid en eventuell retur så ska paketet skickas rekommenderat till oss.

3. Packa produkten ändamålsenligt. Skriv aldrig direkt på produktförpackningen.

Returgods skickas till:

Nymobil.se
Att: Garantiservice
Simrishamnsgaran 12
214 23 Malmö

4.Nymobil.se förbehåller sig rätten att avgöra om en produkt som returneras inom garantitiden ska ersättas av en identisk, likvärdig produkt, repareras eller krediteras. Eventuell kreditering sker till det lägsta av dagspris eller fakturerat pris.

OBS! Ersättningsprodukt skickas först då den trasiga produkten inkommit till vårt lager.

5.Vi debiterar 400 SEK i testavgift om produkten som returneras upptäcks vara felfri..

6.Har du frågor om garantiservice, kontakta oss via e-mail: kundtjanst@nymobil.se. Ladda ner Garantiservice

GarantiService Instruktioner

1. Packa produkterna ändamålsenligt. Skriv aldrig direkt på originalfärpackningen om denna samtidigt fungerar som sändningsemballage.

2. Kvitto och detaljerad felbeskrivning måste bifogas.

 

  

Apple
Blackberry
HTC
LG
Motorola
  Nokia
Samsung
Sonim
Sony
Övriga